درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
انتصاب عضو هیئت نمایندگان اتاق گرگان به عنوان مشاور کمیسیون گردشگری اتاق ایران

عبدالحلیم ماهری عضو هیئت نمایندگان اتاق گرگان، طی حکمی از سوی علی اکبر عبدالملکی، بعنوان نماینده و مشاور کمیسیون گردشگری و کسب  و کار های وابسته اتاق ایران در امور اهل سنت، منصوب شد.

نخستین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان در سال99برگزار شد

  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، یوسفی در رابطه نخستین جلسه کمیسیون کشاورزی این اتاق در سال99 بیان کرد: این جلسه با دستور کار بررسی علل کاهش سطح زیر کشت سویا و همچنین رایزنی بابت افزایش قیمت جو تشکیل شد. امیر یوسفی نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورز...

بالا