درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
مجمع عمومی فوق العاده انجمن ارگانیک استان گلستان

گزارش مجمع عمومی فوق العاده انجمن ارگانیک استان گلستان با توجه به تصمیم انجمن ارگانیک ایران در خصوص استقلال شعب استانی و به استناد ماده 23اساسنامه فعلی انجمن ارگانیک استان گلستان  و مجوز شماره 10347/14/ص مورخ 20/10/1399 معاونت محترم امور استان ها و تشکل های اتاق ایران، فراخوان مربوطه در تاری...

انتصاب عضو هیئت نمایندگان اتاق گرگان به عنوان مشاور کمیسیون گردشگری اتاق ایران

عبدالحلیم ماهری عضو هیئت نمایندگان اتاق گرگان، طی حکمی از سوی علی اکبر عبدالملکی، بعنوان نماینده و مشاور کمیسیون گردشگری و کسب  و کار های وابسته اتاق ایران در امور اهل سنت، منصوب شد.

نخستین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان در سال99برگزار شد

  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، یوسفی در رابطه نخستین جلسه کمیسیون کشاورزی این اتاق در سال99 بیان کرد: این جلسه با دستور کار بررسی علل کاهش سطح زیر کشت سویا و همچنین رایزنی بابت افزایش قیمت جو تشکیل شد. امیر یوسفی نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورز...

بالا