درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

بسته پیشنهادی کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان درخصوص جبران تبعات ناشی از کم بارشی و خشکسالی شدید دراستان گلستان

دسته بندی اخبار کمیسیون ها / 1400/3/5

به علت کم بارشی و خشکسالی شدید درسال زراعی 1400-1399 عملکرد محصولات زراعی نظیرگندم، جو، کلزا و..مخصوصا در مناطق دیم استان کاهش شدید داشته و منجر به کاهش درآمد بهره برداران گردیده است، درنتیجه علاوه بر ایجاد مشکلات معیشتی برای خانوارهای روستایی آنان قادر به تامین هزینه های کشت پاییزه سال آینده و پرداخت اقساط تسهیلات سر رسیده شده خود نزد بانکهای کشور نمیباشند، لذا با عنایت به اهمیت موضوع و بمنظور پرهیز از چالشهای اجتماعی درماههای پیش روکمیسیون کشاورزی اتاق گرگان بدنبال تصویب بسته حمایتی خود با کمک استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مجلس، اتاق ایران و.. میباشد.

 

بسته پیشنهادی کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان:

  1. امهال تسهیلات سررسید شده کشاورزان خسارت دیده ناشی از کم بارشی و خشکسالی شدید توسط کلیه بانکهای کشور حداقل به مدت یک سال
  2. تامین معیشت خانوارهای روستایی خسارت دیده بمدت 12 ماه بصورت قرض الحسنه
  3.   تامین هزینه های کشت پاییزه محصولات کشاورزی شامل بذر، کود، سموم نباتی، ماشین آلات شخم، دیسک و..بصورت تسهیلات بانکی ارزان قیمت

https://gccim.com/blog/1188

ارسال نظر

بالا