درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اطلاعات تماس

گرگان – میدان ولیعصر- خیابان شهید نامجو (دوم لشگر)

کد پستی: 4916655343

تلفن : 01732229799 - فکس‌ : 01732220400

ایمیل: gccima@yahoo.com
وبسایت: http://gccim.com

بالا