درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

جزوه فرآیند دادرسی مالیاتی با رویکرد ارتقاء نقش و جایگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی

دسته بندی اخبار کمیسیون ها / 1400/3/9

جزوه فرآیند دادرسی مالیاتی با رویکرد ارتقاء نقش و جایگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی

تهیه و تدوین: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گلستان

 

فایل ها


https://gccim.com/blog/1194

ارسال نظر

بالا