درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

انتصاب عضو هیئت نمایندگان اتاق گرگان به عنوان مشاور کمیسیون گردشگری اتاق ایران

دسته بندی اخبار کمیسیون ها / 1399/4/12

عبدالحلیم ماهری عضو هیئت نمایندگان اتاق گرگان، طی حکمی از سوی علی اکبر عبدالملکی، بعنوان نماینده و مشاور کمیسیون گردشگری و کسب  و کار های وابسته اتاق ایران در امور اهل سنت، منصوب شد.


https://gccim.com/blog/882

ارسال نظر

بالا