درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نخستین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان در سال99برگزار شد

دسته بندی اخبار کمیسیون ها / 1399/1/26

  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، یوسفی در رابطه نخستین جلسه کمیسیون کشاورزی این اتاق در سال99 بیان کرد: این جلسه با دستور کار بررسی علل کاهش سطح زیر کشت سویا و همچنین رایزنی بابت افزایش قیمت جو تشکیل شد.

امیر یوسفی نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان ضمن اشاره به اهمیت فرمان مقام معظم رهبری در رابطه جهش تولید، اظهار داشت: این مهم با اراده مردم و تلاش مسئولین محقق خواهد شد، لذا هر شخص در هر جایگاه می بایست وظیفه خود را بدرستی انجام دهد.

یوسفی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان با اشاره به رسالت وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تامین امنیت غذایی درافق 1404، بر ضرورت اتخاذ تمهیداتی برای نگهداری کشاورزان درروستاها و تداوم تولید تاکید و اظهار امیدواری کرد: با رفع موانع و مشکلات واحد های تولیدی پایانه های صادراتی کشور مجددا فعال خواهد شد.

  وی خاطر نشان کرد: در این جلسه پیشنهاداتی از جمله، بازگشت سیاست های تشویقی مانند تحویل بذر رایگان، تحویل کنجاله سویا بماخذ 45 درصد دانه تحویلی، تسری ضریب افزایش قیمت گندم (از 22000ریال به 25000ریال)به دانه سویا و منطقی کردن آن، اختصاص تسهیلات کم بهره به سویا کاران، آزاد سازی قیمت گذاری سویا برمبنای دلار نیمایی، تشویق کارخانجات داخلی برای دخالت در امرخرید دانه با استفاده از فرمول تبدیل دانه داخلی در ازاء اخذ مجوز واردات دانه و روغن خام، و بکارگیری سیاست های تشویقی توسط شرکت آب منطقه ای گلستان، مطرح شد.

 یوسفی افزود: همچنین درارتباط با زراعت جو با عنایت به برابر شدن قیمت جو و کاه پیشنهاد شد، ضریب افزایش قیمت گندم (از 22000ریال به 25000ریال)درارتباط با این محصول نیز اعمال گردد


https://gccim.com/blog/776

ارسال نظر

بالا