درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
ابلاغ مصوبات یکصد و دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

ابلاغ مصوبات یکصد و دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

پاویون ایران در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اربیل کردستان عراق

پاویون ایران در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اربیل کردستان عراق

تصویب نامه هیئت وزیران در مورد اخذ سود بازرگانی و حقوق ورودی کالا در سال1400

تصویب نامه هیئت وزیران در مورد اخذ سود بازرگانی و حقوق ورودی کالا در سال1400

گزارش "فروردین ماه 1400" تهیه شده در مرکز پژوهش های اتاق ایران

 گزارش "فروردین ماه 1400" تهیه شده در مرکز پژوهش های اتاق ایران

اولین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی  گرگان در سال 1400

اولین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی  گرگان در سال 1400

موافقت فعالیت ترانزیتی از 5 گذر گاه مرزی عراق

موافقت فعالیت ترانزیتی از 5 گذر گاه مرزی عراق

اعزام هیئت تجاری به انگلستان

اعزام هیئت تجاری به انگلستان

پاویون ایران در ترکیه

پاویون ایران در ترکیه

عودت کامیون های توقیفی در ترکمنستان

 عودت کامیون های توقیفی در ترکمنستان

مساعدت با کارفرمایان در دوره کرونا از سازمان تامین

مساعدت با کارفرمایان در دوره کرونا از سازمان تامین

مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

لیست قیمت محصولات میوه و تره بار در عراق

لیست قیمت محصولات میوه و تره بار در عراق

مصوبات چهل و هفتمین نشست کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی

مصوبات چهل و هفتمین نشست کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی

نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی و دامپروری اردن

نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی و دامپروری اردن

بالا