درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مدارک تمدید کارت عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی

          مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت  عضویت  اشخاص حقیقی و حقوقی  

 

لیست مدارک مورد نیاز:

  1. درخواست تمدید کارت  عضویت  برروی سربرگ  متقاضی یا شرکت
  2. فتوکپی  از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی هوشمند (پشت و رو)
  3. عکس 4×3 (جدید- ساده- تمام رخ) (2 قطعه)
  4. برگ تعهدنامه عضویت در اتاق  و فرم عضویت اتاق
  5. اصل کارت عضویت  قبلی
  6. مدرک شغلی معتبر (دارا بودن پروانه فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، کاورزی، خدماتی و خدمات وابسته این فعالیت ها و سایر فعالیت هایی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رشته های اشتغال معرفی شده اند. همچنین ارائه معرفی نامه از پارک های علم و فن آوری و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوط، ملاک عمل خواهد بود)
  7. اساسنامه، آگهی تأسیس و هر نوع تغییرات (برای متقاضیان حقوقی)
  8. پروانه فعالیت معتبر برای شرکت های حمل و نقل.

توجه: اصل شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی در سامانه اسکن و بارگزاری شود.

 

فیش‌های پرداختی:

  • بابت  كارت عضويت اتاق  ...................... ريال  به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0109390920000   بانك ملي.
  • بابت اطلاع رساني 500.000 ريال به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0216993980000 بانك ملي.

 

بالا