درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
گزارش فرآیند تحول آفرین برای گمرک از طریق رقومی سازی هوشمند

گزارش فرآیند تحول آفرین برای گمرک از طریق رقومی سازی هوشمند

روابط با آذربایجان

 روابط با آذربایجان

رفع ممنوعیت واردات هندوانه و خربزه به عراق

رفع ممنوعیت واردات هندوانه و خربزه به عراق

بروز مشکلات حمل و نقل میان چین و قرقیزستان و ایجاد فرصت مناسب برای تجار ایرانی

بروز مشکلات حمل و نقل میان چین و قرقیزستان و ایجاد فرصت مناسب برای تجار ایرانی

بولتن اخبار هفتگی رایزنان در عراق و افغانستان

بولتن اخبار هفتگی رایزنان در عراق و افغانستان

فراخوان اعزام هیات تجاری به ارمنستان

فراخوان اعزام هیات تجاری به ارمنستان

مشارکت در نمایشگاه اختصاصی اوراسیا

مشارکت در نمایشگاه اختصاصی اوراسیا

گزارش بهمن ماه 99 تهیه شده در مرکز پژوهش های اتاق ایران

گزارش بهمن ماه 99 تهیه شده در مرکز پژوهش های اتاق ایران

تداوم ممنوعیت واردات ماهیان گرمآبی به عراق

تداوم ممنوعیت واردات ماهیان گرمآبی به عراق

آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات با اخذ مجوز

آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات با اخذ مجوز

پرواز گرگان آکتائو

 پرواز گرگان آکتائو

اجلاس ایران و تاجیکستان

اجلاس ایران و تاجیکستان

رفع ممنوعیت تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای به گرجستان

رفع ممنوعیت تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای به گرجستان

گزارش وضعیت صنعت روی در قزاقستان

گزارش وضعیت صنعت روی در قزاقستان

فراخوان مجمع عمومی مؤسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان

فراخوان مجمع عمومی مؤسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان

بالا