درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

واردات واگن های امدادی با همکاری سازمان های دولتی و خصوصی

دسته بندی اطلاعیه / 1400/4/7


بخشنامه در خصوص تسریع در بارگیری واگنهای دولتی و خصوصی و اهمیت به افزایش سرعت بازرگانان در راستای تسهیل و روان سازی امورات صادرات و ترانزیت جهت اطلاع رسانی به بازرگانان و شرکت های فعال در حوزه صادرات و ترانزیت

فایل ها


https://gccim.com/blog/1211

ارسال نظر

بالا