درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اعضای اتاق


ردیف نام و نام ناخانوادگی نوع نام شرکت عنوان فعالیت توضیحات بیشتر
1 رضا عابدي حقوقی خوراک دام و طيور عابد گلستان صنعت نمایش جزئیات
2 رضا عظيمي فر حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
3 رضا قره داغي حقوقی حمل و نقل بين المللي و خدمات بار هوايي پيشاهنگ ترابر بازرگاني نمایش جزئیات
4 رضا کاظم نژاد حقوقی دريا راه آسمان ماشين بازرگاني نمایش جزئیات
5 رضا مبصري حقوقی کشتارگاه صنعتي طيور گلستان صنعت نمایش جزئیات
6 رضا ميرداروطن حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
7 رضا نادران حقوقی نگارگنجو صنعت نمایش جزئیات
8 رضا نيک فرجام حقوقی شايگان تجارت پرگاس بازرگاني نمایش جزئیات
9 رضا نيک فرجام حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
10 رمضان بهرامي حقیقی - صنعت نمایش جزئیات
11 رمضان شهيدي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
12 رمضان مقصودلوراد حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
13 روح اله ابراهيمي حقوقی صنايع بسته بندي فجر گلستان صنعت نمایش جزئیات
14 روح اله پهلواني راد حقیقی - کشاورزي نمایش جزئیات
15 روح اله شاهيني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
16 روزبه نيکخواميري حقوقی امير نيک تجارت کاسپين بازرگاني نمایش جزئیات
17 زهرا شاروني زاده حقوقی برهان توسعه سامان بازرگاني نمایش جزئیات
18 زهرا کوشائي پور حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
19 زهرا مهيمني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
20 زهره حسيني مقدم حقوقی توليدي محصولات غذائي گلچين قابوس صنعت نمایش جزئیات
21 زهره سادات خالومقدم حقوقی توليدي صنايع چوبي شادان گستر گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
22 ساعد صادقيان حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
23 سالار طاهري حقوقی صنايع روشنايي صبا نور گلستان صنعت نمایش جزئیات
24 ساناز کردي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
25 سجاد نياوند حقوقی زرين پليمر هيرکان صنعت نمایش جزئیات
26 سحر قبادي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
27 سحر هاشمي حقوقی آسيا پژوهش الکترونيک ديرين ايرسا بازرگاني نمایش جزئیات
28 سحر هاشمي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
29 سراج الدين اسکندرنژاد حقوقی توسعه رويش نوين کاووس بازرگاني نمایش جزئیات
30 سروش رفاهي حقوقی کشت و صنعت سويا بين گلستان صنعت نمایش جزئیات
31 سروش سياه بالائي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
32 سعيد باقري حقوقی نوآوران فناوري پارسي استرآباد بازرگاني نمایش جزئیات
33 سعيد پاکدل حقوقی کارما فرآيند نو گلستان صنعت نمایش جزئیات
34 سعيد خراساني حقوقی توليدي مبين ارتباط هيرکانيان گلستان بازرگاني نمایش جزئیات
35 سعيد صفوي حقوقی نساجي راد گلستان اترک صنعت نمایش جزئیات
36 سعيد کردجزي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
37 سعيداله يانپي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
38 سلمان ابراهيمي حقوقی هما سبز گلستان کشاورزي نمایش جزئیات
39 سمانه روشن فکر حقوقی توليدي رب محبوب استرآباد بازرگاني نمایش جزئیات
40 سميرا لرزگيلاني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
41 سميه احمدي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
42 سميه صانعي حقوقی حمل و نقل بين المللي کالاي شايسته سير بازرگاني نمایش جزئیات
43 سميه طاهري اينچه برون حقوقی توليدي نوردارو گنبد صنعت نمایش جزئیات
44 سميه عرب حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
45 سميه فردوسي حقوقی مه پاک تجارت گرگان صنعت نمایش جزئیات
46 سميه کيائي شاهدهي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
47 سميه ميرابي حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
48 سودابه هروي حقوقی نوين ارتباط همراه صباحي استرآباد بازرگاني نمایش جزئیات
49 سوگند فرماني حقیقی - بازرگاني نمایش جزئیات
50 سهيل نجداحمدي حقوقی صنايع ذوب شمال صنعت نمایش جزئیات
بالا