درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

گزارش تصویری افتتاح هفدهمین نمایشگاه صنعت دام و طیور

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1398/6/6

گزارش تصویری افتتاح هفدهمین نمایشگاه صنعت دام و طیور با حضور آقای امیر یوسفی نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان

بالا