درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

بیانات رئیس اتاق بازرگانی گرگان در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1398/4/31

بیانات علی محمد چوپانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن - تیر 98

بالا