درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

بیانات نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان در مراسم گرامیداشت روز صنعت

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1398/4/31

بیانات امیر یوسفی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن - تیر98

بالا