درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مصوبات چهل و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات چهل و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  26/9/99 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

فایل ها


https://gccim.com/blog/1071

ارسال نظر

بالا