درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مصوبات سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  21/7/99 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

فایل ها


https://gccim.com/blog/1069

ارسال نظر

بالا