درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  27/6/99 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

فایل ها


https://gccim.com/blog/1067

ارسال نظر

بالا