درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مصوبات سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  15/5/99 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

فایل ها


https://gccim.com/blog/1066

ارسال نظر

بالا