درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مصوبات سی و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات سی و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ 1399/04/30 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

فایل ها


https://gccim.com/blog/1033

ارسال نظر

بالا