درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مصوبات سی ودومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

مصوبات سی ودومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  در تاریخ 1399/03/27  در فایل PDF به پیوست می باشد.

فایل ها


https://gccim.com/blog/1030

ارسال نظر

بالا