درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
پذیرش کنوانسیون کارنه و آ ت آ از سوی چین

پذیرش کنوانسیون کارنه و آ ت آ از سوی چین

برنامه جوایز کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی آسیا اقیانوسیه  2020

برنامه جوایز کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی آسیا اقیانوسیه  2020

برگزاری همایش مناطق آزاد با کشورهای همسایه با رویکرد صادرات ترانزیت و اوراسیا

برگزاری همایش مناطق آزاد با کشورهای همسایه با رویکرد صادرات ترانزیت و اوراسیا

اعزام هیئت تجاری به داغستان شرکت میثاق فریوران

اعزام هیئت تجاری به داغستان شرکت میثاق فریوران

ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات و متالوژی شانگهای 2020

نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات و متالوژی شانگهای 2020

نقاط مرزی استان از آقای ملک حسینی امور سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری

نقاط مرزی استان از آقای ملک حسینی امور سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری

نرخ حمل گوگرد ترانزیتی از سرخس به زاهدان

نرخ حمل گوگرد ترانزیتی از سرخس به زاهدان

مجمع تجارت و سرمایه گذاری آفریقا

مجمع تجارت و سرمایه گذاری آفریقا

طرح ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت

طرح ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت

طرح جامع آمایش سرزمینی کتابخانه ها

طرح جامع آمایش سرزمینی کتابخانه ها

صورتجلسه هماهنگی ممنوعیت بکارگیری سربازان غایب

صورتجلسه هماهنگی ممنوعیت بکارگیری سربازان غایب

سمینار آموزشی پتانسیل های ویتنام

سمینار آموزشی پتانسیل های ویتنام

درخواست آمار سرمایه گذاری مستقیم جذب شده

درخواست آمار سرمایه گذاری مستقیم جذب شده

جلوگیری از اختلال روند صادرات محموله های گیاهی

جلوگیری از اختلال روند صادرات محموله های گیاهی

بالا