درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

رویداد قهوه کشورهای عضو سازمان همکاری های (OIC) - کامرون

دسته بندی اطلاعیه / 1402/7/4

رویداد قهوه کشورهای عضو سازمان همکاری های (OIC) - کامرون

مرکز اسلامی توسعه تجارت (ICDT) با همکاری شورای بین حرفه ای کاکائو و قهوه (CICC) ، تحت حمایت وزارت تجارت کامرون، رویداد قهوه کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی (OIC) - کامرون Coffee Meet Cameroon OIC را 28 تا 29 نوامبر 2023 برابر با 7 تا 8 آذر 1402 در یائونده ، جمهوری کامرون برگزار می نماید.

 

فایل ها


https://gccim.com/blog/1488

ارسال نظر

بالا