درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

ضوابط قانون کار اتباع بیگانه در ایران

دسته بندی اطلاعیه / 1402/6/16

به استحضار می‌رساند بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار ، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین وآیین نامه‌های مربوطه پروانه ، کار دریافت نمایند.

لذا با عنایت به قانون فوق و با توجه به حضور گسترده اتباع کشور افغانستان در استان بعضاً مشاهده گردیده برخی کارفرمایان به صورت غیرقانونی از اسب‌هایی که فاقد کارت یا پروانه می‌باشند استفاده می‌نماید که این مسئله چالش‌هایی را در خصوص مسائل امنیتی ، اجتماعی و سیاسی ایجاد نموده است با توجه به اهمیت موضوع موارد زیر جهت بهره‌برداری و اطلاع رسانی به جامعه هدف به حضور ارسال می‌گردد:

۱-استفاده از اع خارجی تنها در محدوده شهرستان‌های گرگان و گنبد مجاز می‌باشد لذا استفاده از آنها حتی در صورت داشتن کارت کار در سایر شهرها ممنوع می‌باشد.

۲-استفاده از اتباع خارجی تنها در شرایط ذیل و پس از صدور مجوز از طریق اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مجاز می‌باشد:

نصب و راه‌اندازی خطوط تولید و دستگاه‌های وارداتی توسط متخصصین شرکت سازنده حتی برای بازه‌های زمانی کوتاه مدت

مشاغلی که نیروی کار ایرانی تخصص کافی نداشته باشند (به شرط آموزش نیروی کار ایرانی و جایگزین آن پس از اتمام آموزش)

مشاغلی که نیروی کار ایرانی به علت سخت و زیان آور بودن کار تمایلی به انجام آن ندارند ( تصمیم گیری در این خصوص با اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند که پس از بررسی و اطلاع رسانی به افراد جویای کار منطقه انجام خواهد شد.)

مشاغلی که به علت تعداد کم نیروی متخصص ایرانی در آن شغل ، جهت تسریع در امور و ارائه بیشتر به واحدها یا مردم ، نیاز به نیروی متخصص خارجی باشند.

3-ضمناً کلیه واحدها و پیمانکاری‌هایی که از اتباع غیر مجاز استفاده نمایند (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشمول جرایم سنگین خواهند شد و به مراجع قضایی معرفی می‌گردند.

فایل ها


https://gccim.com/blog/1470

ارسال نظر

بالا