درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

علی محمد چوپانی برای 4 سال آینده رییس اتاق گرگان شد

دسته بندی اخبار / 1397/12/28

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، طی انتخابات بعمل آمده، مهندس علی محمد چوپانی برای 4 سال آینده رییس اتاق گرگان شد.

⭕️همچنین امیر یوسفی بعنوان نایب رییس اول

⭕️ارازجان شمالی بعنوان نایب رییس دوم

⭕️هوشنگ آخوندی بعنوان خزانه دار

⭕️دکتر رضا مبصری بعنوان منشی هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان انتخاب شدند.

 

11 اسفند ماه انتخابات اتاق برگزار و پس از آن 15 نفر بعنوان هیات نمایندگان اتاق گرگان انتخاب شدند.


http://gccim.com/blog/258

ارسال نظر

بالا