درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

راه های ارتباطی با اتاق

اخبار اتاق بازرگانی گرگان را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

 

Instagram: 

https://instagram.com/c_gorgan

 

Telegram: 

https://t.me/OTAGHGORGAN

 

WhatsApp:

https://chat.whatsapp.com/L7zPLGBZj8SLOyu2pV4PF4

 

Website: 

www.gccim.com

 

ita:

https://eitaa.com/otaghgorganGccim

بالا