درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

جلسه ستاد اجرایی آموزش و توسعه اشتغال مددجویان استان گلستان

دسته بندی اخبار / 1397/12/26

زندانیان پس از آزادی متحول گردند نه اینکه با مشکل بیشتری وارد جامعه شوند

مهندس چوپانی در جلسه ستاد اجرایی آموزش و توسعه اشتغال مددجویان استان گلستان که با همکاری بنیاد تعاون زندانیان استان برگزار شد بیان کرد: در این سالها 229 هزار نفر افزایش زندانی داشته ایم، این آمار نشان می دهد نتوانستیم رسالت اجتماعی خود را به درستی انجام دهیم.

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان اظهار داشت: نگاه دستگاه قضایی می بایست تغییر کند، نباید بدلیل برخی جرم ها افراد گرفتار شوند، حکم های جایگزین می تواند راهکار خوبی باشد.

وی افزود: در برخی کشور های پیشرفته، زندانها به دانشگاهی برای کسب علم و حرفه تبدیل شده اند، نیاز است افراد پس از آزادی متحول گردند نه اینکه با مشکل بیشتری وارد جامعه شوند.

رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان گفت: پیشنهاد می شود با ایجاد فضای مناسب کار برای بعضی زندانیان در شهر های اطراف، این افراد شب را در منزل خود سپری کنند، با این اقدام خانواده ها به سوی آرامش پیش خواهند رفت.

وی تاکید کرد: اگر جوانی بعلت بی کاری دچار انحرافی شود باید مسئولینی که ترک فعل کرده اند پاسخ این انحراف و مشکلات پیش آمده را بدهند.

 علی رغم ظرفیت ها، بیش از 5 هزار نفر زندانی داریم

علیرضا رضوانی مدیر کل زندان های گلستان در جلسه ستاد اجرایی آموزش و توسعه اشتغال بیان کرد: قطعا هر عملی را نباید جرم انگاری کرد، اسناد تجاری نباید بسوی دستگاه قضایی پیش رود بلکه انتظار است در اتاق بعنوان پارلمان بخش خصوصی حل و فصل شود. در خصوص هر بی نظمی نباید مجازات حبس داشته باشیم.

وی افزود: متاسفانه بستر مجازات جایگزین، هنوز آماده نیست.

رضوانی خاطر نشان کرد: ظرفیت مجموع زندان استان گلستان 2 هزار نفر است در صورتی که در حال حاضر بیش از 5 هزار نفر زندانی داریم. اکثر جرم ها ناشی از فقر است، خانواه زندانیان بیش از آنها دچار مشکل هستند.

مدیر کل زندان های گلستان تاکید کرد: متاسفانه به زندان توجهی نمی شود، زمان انتخابات صندوق رای به زندان وارد می شود اما در مواقع حمایت، نگاهی به این تشکیلات نمی شود. در خصوص ایجاد فضای اشتغال زندانیان درخواست مساعدت فکری و مالی داریم.


http://gccim.com/blog/257

ارسال نظر

بالا