درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

گزارش رایزن بازرگانی ایران در فدراسیون روسیه

دسته بندی اطلاعیه / 1397/11/9

ظرفیت های بازار فرش روسیه به همراه شناسایی مراکز خرید و فروش فرش ، موانع ، مشکلات و پیشنهادات جهت افزایش صادرات این گروه کالایی به روسیه

فایل ها


http://gccim.com/blog/226

ارسال نظر

بالا