درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دسته بندی اخبار شورای گفتگو / 1397/7/22

در سیاست های اقتصادی بیش از این با اتاق مشورت شود

 به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، مهندس چوپانی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان، اظهار داشت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر خواندن، گوش کردن و عمل کردن به اظهارات اتاق بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی، انتظار می رود دستگاه های اجرایی در سیاست های اقتصادی بیش از این با اتاق مشورت داشته باشند.

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، ضمن اشاره به بحران کم آبی در استان گلستان، تاکید کرد: تنها راه نجات استان در این شرایط، شیرین سازی آب دریا جهت مصارف کشاورزی می باشد. امید است این طرح جزو طرح های ملی منظور گردد.

وی خاطر نشان کرد: کشاورزی در استان گلستان یکی از پایه های درآمدی مردم است، خواسته فعالین این حوزه تجدید نظر و بررسی در قیمت خرید های تضمینی است، لذا می بایست در نرخ گذاری ها نیز مشورت کارشناسی صورت گیرد.

رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان ادامه داد: پیمانکاران در قرارداد هایی که منعقد کرده اند متعهد به اجرای پروژه ها هستند اما متاسفانه با افزایش نرخ ارز و عدم تعادل در بازار که قابل پیش بینی نیز نبوده دچار مشکل شده اند و نیاز است از این قشر حمایتی ویژه انجام شود.


http://gccim.com/blog/21

ارسال نظر

بالا