درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

مصوبات سی و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات سی و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ 1399/02/28 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

فایل ها


http://gccim.com/blog/1029

ارسال نظر

بالا