درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
مصوبات سی و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات سی و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ 1399/02/28 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

مصوبات سی امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

مصوبات سی امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ   1399/02/03 به پیوست PDF می باشد. 

بالا