درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

همایش روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان گلستان

دسته بندی اخبار / 1403/4/13

همایش روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان گلستان با حضور زنگانه استاندار استان گلستان و یوسفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان


https://gccim.com/blog/1619

ارسال نظر

بالا