درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اولین جلسه کمیسیون اقتصاد کلان اتاق گرگان درسال 1403

دسته بندی اخبار / 1403/2/16
تامین نقدینگی  نگرانی واحد های تولیدی است

 

امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان اولین جلسه کمیسیون اقتصاد کلان اتاق گرگان درسال 1403 بیان کرد: در یکی از نگرانی هایی که با توجه به سیاست های انقباضی بانک ها به وجود آمده تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی است

وی افزود:این موضوع باعث شده که خیلی از مجموعه های تولیدی بابت سرمایه گذاری رغبتی نداشته باشند

یوسفی تصریح کرد:با توجه به سیاست های جدیدی که در تامین مالی ایجاد شده قرار است به سویی برویم که این نگرانی تا حدودی از بخش تولید برداشته شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت:سیاست هایی که در بخش کلان کشور وجود دارد اگر با راه و روش قبلی ادامه یابد خیلی از مجموعه های تولیدی دچار چالش و مشکل می شوند.

وی اظهار داشت:مجموعه تولیدی نمی تواند افزایش قیمت را متناسب با هزینه هایی که ایجاد می شود انجام دهد به دلیل اینکه شرایط و نیاز بازار قیمت ها را تعیین می کند.


https://gccim.com/blog/1589

ارسال نظر

بالا