درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

دهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی اخبار / 1402/12/23

دهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق گرگان با دستور کارهای زیر برگزار شد:

  1. گزارش رئیس اتاق درباره اهم اقدامات انجام شده و برنامه های پیش روی
  2. گزارش نمایندگان اتاق گرگان درکمیسیون های تخصصی اتاق ایران
  3. گزارش برگزاری جلسات کمیسیون های تخصصی اتاق گرگان توسط روسای این کمیسیون ها
  4. ارائه مقطه نظرات اعضاء پیرامون امور جاری اتاق
  5. جمع بندی توسط رییس اتاق

 


https://gccim.com/blog/1576

ارسال نظر

بالا