درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

گزارش تصویری نشست چالش های آب زیر زمینی و راه کارهای پیشنهادی

دسته بندی اخبار / 1402/10/25

نشست چالش های آب زیر زمینی و راه کارهای پیشنهادی با حضورنمایندگان مرکزملی مطالعات راهبردی ایران و  چاه داران استان گلستان


https://gccim.com/blog/1558

ارسال نظر

بالا