درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

بازدید رئیس و برخی از اعضا هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان از شرکت تعاونی زنان سبز اورشم استرآباد تولید کننده پارچه های پنبه ای و ابریشمی

دسته بندی اخبار / 1402/6/29

بازدید رئیس و برخی از اعضا هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان از شرکت تعاونی زنان سبز اورشم استرآباد تولید کننده پارچه های پنبه ای و ابریشمی


https://gccim.com/blog/1480

ارسال نظر

بالا