درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

برگزاری دومین میز توتون کشوری

دسته بندی اخبار / 1402/6/19

دومین میز توتون کشوری دومین جلسه میز توتون و تنباکوی کشور با حضور رییس بخش کشاورزی شرکت دخانیات کشور،معاون ستاد دخانی وزارت صمت ، مدیران مجتمع دخانیات استان گلستان، برخی از مدیران دستگاه های اجرایی و شرکت های خصوصی برگزار شد


https://gccim.com/blog/1472

ارسال نظر

بالا