درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

دیدار اعضا انجمن های تخصصی تحت پوشش اتاق بازرگانی گرگان با ریاست اتاق

دسته بندی اخبار / 1402/2/31

دیدار اعضا انجمن های تخصصی تحت پوشش اتاق بازرگانی گرگان با یوسفی رئیس و دومهری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان با محوریت رفع مشکلات و شناسایی ظرفیت های تشکل ها و انجمن های اتاق بازرگانی گرگان


https://gccim.com/blog/1395

ارسال نظر

بالا