درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نشست هم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی

دسته بندی اخبار / 1401/8/8

نشست هم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی با حضور سنگدوینی و منتظری نمایندگان مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی


https://gccim.com/blog/1325

ارسال نظر

بالا