درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

برگزاری اولین جلسه میز طیور کشوری در اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی اخبار / 1401/7/27

 برگزاری اولین جلسه میز طیور کشوری در اتاق بازرگانی گرگان با محوریت روشهای بالا بردن تقاضای کل گوشت مرغ از جمله توزیع کالا برگ و تسهیل گری در زمینه صادرات گوشت مرغ و دان مرغ ، اتخاذ سیاست های توسعه صادرات گوشت مرغ و دان مرغ با استفاده از مشوق های صادراتی ، فعال سازی سفارت خانه های ایران در کشورهای همسایه و رایزنی با کشور عراق و دیگر همسایگان در زمینه حذف عوارض بر واردات گوشت مرغ از ایران ، راه کارهای توسعه زنجیره ها در صنعت طیور ، اصلاح سیاست های بانکی در زمینه عقد مشارکت

 


https://gccim.com/blog/1324

ارسال نظر

بالا