درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

سفر هیات تجاری جمهوری اسلامی ایران به عراق

دسته بندی اخبار / 1400/10/28

این سفر به دعوت اتحادیه اتاق های بازرگانی عراق انجام شد

امیر عابدی و امیر یوسفی اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان  نیز در این هیات تجاری حضور دارند


https://gccim.com/blog/1265

ارسال نظر

بالا