درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

بیست و چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان

دسته بندی اخبار / 1400/5/7

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، مهندس چوپانی در بیست و چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، اظهار داشت: در اتاق مسئولیت سنگینی داریم زیرا باید اطلاعات صحیح اقتصادی را به گوش مسئولین برسانیم. در مقابل انتظار است مدیران نیز در تصمیم گیری ها از نظر های کارشناسی استفاده کنند.

علی محمد چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان بیان کرد: با عنایت به کم آبی شدید در کشور، پس از سه سال ارائه نظر کارشناسی  در مورد شیرین سازی آب دریای خزر، بلاخره در تیرماه سال جاری نظر مساعدت در این زمینه اخذ شد.

وی افزود: آب های سطحی و زیرزمینی در حال خشک شدن هستند که باید در این زمینه اقدامات کارشناسی شده ای صورت گیرد زیرا در صورت عدم تامین آب، صنعت استان نیز با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

 

یوسفی نایب رییس اتاق گرگان در بیست و چهارمین جلسه هیئت نمایندگان :

 

حال عمومی کشاورزان استان گلستان تعریفی ندارد، دولت برای حمایت از این قشر تسریع نماید.

 

با عنایت به شرایط خشک سالی، با تولید 650 هزار تن گندم، کمتر از 50 درصد از پیش بینی ها محقق شده و با کمبود این محصول مواجه هستیم.

 

سطح زیر کشت ذرت علوفه ای نیز کاهش قابل توجهی داشته که در این رابطه می بایست برنامه ریزی صورت گیرد

 

علی رغم هشدار های داده شده، کشت شالی در استان در سطح زیادی انجام شده که شاهد هستیم با توجه به کم آبی، بسیاری از مزارع رها شده اند.

 

اظهارات دکتر رحمان قره باش عضو هیئت نمایندگان اتاق گرگان، در بیست و چهارمین جلسه هیئت نمایندگان:

 

تا زمانی که بخش خصوصی به رسمیت شناخته نشود، مشکلات پیش روی اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. می بایست این موضوع به باور بنشیند نه با شعار مطرح شود.

 

 

اظهارات محمد افضلی عضو هیئت نمایندگان اتاق گرگان، در بیست و چهارمین جلسه هیئت نمایندگان:

 

بخش خصوصی درد و دل زیادی برای دولت دارد

 

کرونا سرمایه انسانی را از بین می برد. شدت کرونای فعلی ماحصل بی مسئولیتی مدیران است.

 

تولید کنندگان در تامین آب و برق که پیش نیاز فعالیت است با مشکل روبرو هستند.


https://gccim.com/blog/1232

ارسال نظر

بالا