درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

اینچه برون راه رونق محصولات کشاورزی

دسته بندی اخبار / 1400/3/5

امیر یوسفی نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، در کنفرانس خبری بیان کرد: با عنایت به فصل برداشت محصول سیب زمینی استان گلستان، جهت استفاده از واگن های یخچال دار، با یک شرکت فورواردر توافق صورت گرفت.

 

وی افزود: قزاقستان و روسیه بازار های خوبی برای صادرات سیب زمینی استان است که با استفاده از مسیر ریلی می توان رونق را در صادرات این محصول ایجاد کرد.

 

نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اظهار داشت: پیگیری افرایش قیمت گندم و تصویب منطقه آزاد اینچه برون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمونه ای از اقدامات انجام شده اتاق بازرگانی گرگان بشمار می رود.

 

مهندس یوسفی گفت: در سال جاری خشکسالی بر روی همه محصولات اثر منفی گذاشته بایستی رسانه ها نیز کمک کنند که بیمه محصولات کشاورزی بموقع پرداخت شده و باز پرداخت تسهیلات بانک کشاورزان حداقل ۶ ماه عقب بیافتد.


https://gccim.com/blog/1189

ارسال نظر

بالا