درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

دسته بندی اخبار شورای گفتگو / 1400/3/1

قانون مشاغل سخت بازنگری شود

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، مهندس چوپانی در چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان، بیان کرد: عده ای از عناوین شغلی با عنایت به مرور زمان از فرصت متصوره از قانون مشاغل سخت و زیان آور سو استفاده می کنند در حالی که شرایط فعلی کارگاه را می بایست بر اساس وضعیت موجود ارزابی شود.

 

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، ضمن اشاره به متضرر شدن برخی کارفرمایان از سوء استفاده های خلاء قانونی، افزود: تعمیم شرایط موجود قانون مشاغل سخت و زیان آور، موجب اجحاف به کار فرمایان و حتی سازمان تامین اجتماعی می شود.

وی به ضرورت بازنگری به دستورالمل های بانک ها در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی و رفع موانع موجود اشاره کرد و افزود: به لحاظ حساسیت زمانی و تحقق شعار سال، سیستم بانکی بویژه بانک مرکزی می بایست در این موضوع تجدید نظر نماید.

رییس اتاق بازرگانی گرگان گفت: با عنایت به مسدود بودن مرز صادراتی اینچه برون از سوی کشور ترکمنستان و برداشت محصولات کشاورزی استان گلستان، انتظار می رود این مرز به سبک گمرک سرخس و لطف آباد بازگشایی و برار آن شرایط، مراودات تجاری انجام شود.

 

دکتر سعید مازندرانی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان نیز در این جلسه بیان کرد: قانون مشاغل سخت و زیان آور یکی از موانع تولید بشملار می رود که باعث سوء استفاده های فراوان شده، می بایست این قانون به نفع دو طرف کارفرما و کارگر تسهیل شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کارخانه ها مدرن شده است، تصریح کرد: با رشد نکنولوژی و ورود دستگاه های جدید نقش کارگران و فعالیت فیزیکی آنها کاهش یافته ایت و به این دلیل قوانین باید تسهیل شود.

 


https://gccim.com/blog/1187

ارسال نظر

بالا