درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

نشریه "توسعه" اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی اخبار / 1400/1/29

نشریه "توسعه"با همکاری اتاق های بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان و بجنورد جهت  بهره برداری فعالان اقتصادی در فایل PDF به پیوست می باشد.

فایل ها


https://gccim.com/blog/1138

ارسال نظر

بالا