درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

دیدار دیدار رییس اتاق بازرگانی گرگان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد و بازدید از ظرفیت های این واحد آموزشی

دسته بندی اخبار / 1399/7/30

دیدار مهندس چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان با سید رضایی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و بازدید از ظرفیت های این واحد آموزشی


http://gccim.com/blog/985

ارسال نظر

بالا