درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان

دسته بندی اخبار / 1399/6/29

یوسفی نایب رییس اتاق گرگان:

پیرو جلسه کمیسیون کشاورزی با دستور کار قیمت وش و پنبه دانه، بنا بر اعلام همکاری اغلب کارخانجات، این آمادگی وجود دارد وش از قرار هرکیلو ۹۵۰۰۰ریال خریداری شود.

کشاورزان پنبه کار می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان تماس حاصل نمایند.


http://gccim.com/blog/975

ارسال نظر

بالا