درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

امضای تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی گرگان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان

دسته بندی اخبار / 1399/6/13

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، مهندس چوپانی در این دیدار، بیان کرد: توجه به مهارت آموزی یکی از اصول ورود به فضای حرفه ای و شغلی است که از اولویت های بخش خصوصی بشمار می رود.

مهندس علی محمد چوپانی رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان در رابطه امضای تفاهم نامه با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان؛ اظهار داشت: توانمند سازی بنگاه های اقتصادی عضو اتاق ، توسعه فرهنگ مهارت آموزی و افزایش بهره وری از طریق آموزش عملی و کاربردی برای انسجام بخشی به آموزش های شاغلین بخش های صنعت، معدن ، کشاورزی و خدمات و در راستای بهره برداری متقابل از ظرفیت های موجود به منظور فراهم سازی ارتباط و گسترش همکاری ها در زمینه آموزش، بازاریابی آموزش و انتقال تکنولوژی اعم از سخت افزار و نرم افزار و استفاده حداکثری از نیروی انسانی ماهر، از اهداف این تفاهم نامه می باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، مهندس چوپانی در این دیدار، بیان کرد: توجه به مهارت آموزی یکی از اصول ورود به فضای حرفه ای و شغلی است که از اولویت های بخش خصوصی بشمار می رود.

مهندس علی محمد چوپانی رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان در رابطه امضای تفاهم نامه با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان؛ اظهار داشت: توانمند سازی بنگاه های اقتصادی عضو اتاق ، توسعه فرهنگ مهارت آموزی و افزایش بهره وری از طریق آموزش عملی و کاربردی برای انسجام بخشی به آموزش های شاغلین بخش های صنعت، معدن ، کشاورزی و خدمات و در راستای بهره برداری متقابل از ظرفیت های موجود به منظور فراهم سازی ارتباط و گسترش همکاری ها در زمینه آموزش، بازاریابی آموزش و انتقال تکنولوژی اعم از سخت افزار و نرم افزار و استفاده حداکثری از نیروی انسانی ماهر، از اهداف این تفاهم نامه می باشد.


http://gccim.com/blog/967

ارسال نظر

بالا