درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

فراخوان انجمن صنایع غذایی استان گلستان

دسته بندی اخبار / 1398/8/13

انجمن صنایع غذایی استان گلستان در نظر دارد بزودی و با همکاری اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی گرگان نشست فعالان صنعت غذا در این استان را بادستور کار زیر وبا حضور مقامات ارشد استان برگزار نماید:

دستور کار:

مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات بانکی،تسهیلات سررسید شده،بیمه تامین اجتماعی،مالیات و ارزش افزوده،استاندارد،بهداشت،مسائل کارگری،مشکلات تامین مواد اولیه،مشکلات بازرگانی و فروش،مشکلات نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات و..

لذا از عموم فعالان اقتصادی در این صنعت  تقاضا میگردد حد اکثر ظرف 4 روز آینده نسبت به انعکاس مسائل، مشکلات و مطالبات خود بصورت کتبی به شماره 01732220400 و به عنوان انجمن صنایع غذایی استان گلستان  اقدام فرمایند.


http://gccim.com/blog/536

ارسال نظر

بالا