درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

تنش کم بارندگی دربهمن ماه 1399 برروی زراعت های پاییزه مانند گندم،جو، کلزا، چغندر و..

دسته بندی اخبار / 1399/12/3

امیر یوسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان اظهار داشت: استان گلستان با دارابودن سطح زیر کشت 381000هکتار گندم،  80000 هکتارجو،  53000 هکتار کلزا، 4500هکتار چغندر قند و..متاسفانه بعلت کاهش نزولات جوی دربهمن ماه سال جاری دچار تنش خشکسالی شدید در منطقه شمالی استان وشدید در منطقه میانی استان وعدم پنجه زنی غلات شده است.

 مراجعه کشاورزان به سامانه دریافت سوخت جهت روشن کردن موتور چاه های آب نیز بعلت استفاده از آمار بلند مدت هواشناسی درنرم افزار مربوطه نتیجه ای در بر نداشته است هرچند هواشناسی بارش ها در ماه های اسفند و فروردین را نرمال اعلام نموده، لیکن آثار تنش موجود وعدم پنجه زنی خود را در کاهش عملکرد نشان خواهد داد و پیش بینی میگرددمیانگین عملکرد وتولید محصولات فوق درسال جاری با کاهش قابل ملاحظه همراه باشد.

از سوی دیگر با عنایت به فزونی قیمت جو وذرت(60000-50000ریال) دربازار نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده گندم احتمال انبارش و استفاده از آن درجیره و خوراک دام بسیار بالا میباشد.

وی در ادامه پیشنهادات زیر را ارائه نمود:

1-دراسرع وقت ممکن نسبت به حل مشکل نرم افزاری سامانه سوخت برای دریافت حواله سوخت کشاورزان گلستانی اقدام عاجل معمول گردد و کشاورزان بتوانند با دریافت حواله سوخت چاه های خود را روشن کرده و مزارع را آبیاری نمایند.

2-نسبت به تجدید نظرعاجل در قیمت تضمینی گندم اقدام گردد

3- دستگاه های متولی برای واردات گندم به میزان موردنیاز آمادگی داشته باشند.


http://gccim.com/blog/1082

ارسال نظر

بالا